Oral Herpes

Gordelroosvaccinatie

Deze week ging ik met Evita naar de dierenarts voor de herhaling van de herpes vaccinatie. “Zeker bij ernstig verlopende infectieziekten die gemakkelijk worden overgedragen, loont het om te vaccineren. Fataal bij pups < 3 weken zonder immuniteit mede door onderkoeling, gebrekkige afweer en onvoldoende biest opname. Daarbij moet het lichaam in korte tijd meerdere malen hetzelfde vaccin toegediend krijgen om een zo lang en zo hoog mogelijke afweer te bewerkstelligen. Hierdoor krijgt het virus niet de kans, om zich te verspreiden door de stal via niet-gevaccineerde of onvoldoende gevaccineerde paarden en pony's. Echter, via indirect contact, dus via mensen en voorwerpen, kan een kat ook besmet worden met niesziekte. Postherpetische neuralgie is de... Herpes, de seksueel overdraagbare ziekte die genitale letsels veroorzaakt, nooit echt gaat in een slapende toestand, nieuw onderzoek suggereert. Meer informatie vindt u hieronder bij de vragen en antwoorden. Er is een aanzienlijke overlapping met ziektebeelden met een andere oorzaak, die URTD kunnen veroorzaken, waaronder het feline calici virus (FCV) en feline herpes virus (FHV). Wat is gordelroos en hoe ernstig is het? Wellicht zou het vrouwencondoom hierbij een rol kunnen spelen. De virusspecifieke cellulaire immuniteit onderdrukt spontane reactivaties van het virus, maar neemt geleidelijk af. Wie kan gordelroos krijgen? Apathie, agitatie, nervositeit, emotionele veranderingen, droomstoornissen, koortsstuipen, tremor. Zo liet een patiënt-controleonderzoek zien dat mensen die veel contacten hebben met kinderen (en dus met waterpokken) een kleiner risico op gordelroos lopen.5 Ook vaccinatie met verzwakt VZV verhoogt de virusspecifieke immuniteit. Ik heb al een keer gordelroos gehad, kan ik het nog een keer krijgen? De BMRW-vaccins hebben niet meer bijwerkingen dan BMR-vaccins. De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij personen met HIV, met of zonder bewijs van immunosuppressie. De richtlijn Rhinopneumonie bij het paard heeft als doel dierenartsen een overzicht te geven van de drie klinische vormen van rhinopneumonie bij het paard. Moet gordelroosvaccinatie worden herhaald? Is het inenten tegen gordelroos veilig? Welke bijwerkingen kunnen er mogelijk optreden? Is er al ervaring met gordelroosvaccinatie in andere landen? Wie kan worden gevaccineerd tegen gordelroos? Zijn er mensen voor wie het vaccin niet geschikt is? 2007 - Toussaint JF, Dubois A, Dispas M , Paquet D , Letellier C, Kerkhofs P. Ik heb nooit waterpokken gehad, kan ik toch worden ingeënt Het vaccin Welke gordelroosvaccins zijn geregistreerd in Nederland? Veel olifanten hebben antistoffen en dat kwam overeen met de metingen van EEHV zelf. Gordelroosvaccin is een levend verzwakt vaccin, wat betekent dat? Waaruit bestaat een gordelroosvaccin? Wat is gordelroos en hoe ernstig is het? , De effectiviteit is veel groter dan die van het geneesmiddel. Na het doormaken van waterpokken blijft het virus levenslang aanwezig. Inmiddels zijn er veel leveranciers op de markt actief die gebruik maken van de merknaam Ropa. Wat kun je tegen een koortslip doen? Het virus wordt vrij gemakkelijk respiratoir overgedragen. Dan bent u waarschijnlijk ook gevoelig voor banaan, abrikoos, avocado, wortel, selderie, vijg, kiwi, papaja, passievrucht, perzik, tomaat, paranoot. De pijn van gordelroos is soms moeilijk te behandelen. Virustransmissie kan ook gebeuren door dekking, transplacentair, tijdens de partus en via colostrum of melk. De meeste mensen worden weer helemaal beter, maar sommigen houden maanden of zelfs jaren pijn (dit wordt postherpetische neuralgie (PHN) genoemd). Soms ontwikkelt gordelroos zich in een oog, wat kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen of, in uitzonderlijke gevallen, tot blindheid. Gordelroos wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus (waterpokkenvirus) waar iemand eerder in het leven mee is besmet. Na het doormaken van waterpokken blijft het virus in het lichaam, zonder actief te zijn. Als de afweer van het lichaam minder wordt, bijvoorbeeld door veroudering of bepaalde medicatie, kan het virus weer actief worden. We spreken dan van verslagen droes. Er wordt geschat dat ongeveer één op de vijf mensen gordelroos krijgt op enig moment in hun leven. Jaarlijks gaan gemiddeld 500 per 100.000 mensen naar de huisarts vanwege gordelroos [1]. Iedereen die ooit in het leven waterpokken heeft gehad, kan gordelroos krijgen. Er wordt dan een neusslijmmonster genomen van een verdachte koe en opgestuurd naar de GD. Ouderen hebben ook vaker een ernstigere vorm van gordelroos, die kan zorgen voor aanhoudende pijn. Het risico op gordelroos is ook groter bij mensen met bepaalde chronische aandoeningen die het immuunsysteem aantasten, zoals SLE (lupus), reumatoïde artritis en de ziekte van Wegener. Iemand met gordelroos kan een ander persoon niet besmetten met gordelroos, maar wel met waterpokken. Dit vaccin wordt overigens af en toe wel eens gebruikt om zomereczeem te voorkomen. Uiteindelijk sterft het dier. Het vocht uit de blaasjes is de eerste één à twee weken besmettelijk. Als de blaasjes zijn ingedroogd, is iemand niet meer besmettelijk. Gordelroos is minder besmettelijk dan waterpokken. Omdat de blaasjes vaak op de borst of rug zitten, is de kans klein dat iemand het virus overdraagt, omdat de blaasjes dan vaak zijn bedekt. Na een incubatie van een tweetal weken of iets meer, verspreidt het virus zich over gans het lichaam met laesies ter hoogte van de huid (eerst de borstkas en het hoofd, daarna de extremiteiten), de mucosa (bv. Als iemand ooit besmet is geraakt met het waterpokkenvirus kan hij/zij gordelroos krijgen. De enige manier om de kans op gordelroos te verkleinen is door inenting. Ja, mensen kunnen gordelroos vaker dan één keer krijgen. De kans daarop is niet erg groot, omdat iemand na het doormaken van gordelroos hier tijdelijk weer iets beter tegen beschermd is. Met de effectiviteit van een vaccinatie wordt bedoeld: hoe goed werkt de prik? Om dat te bepalen wordt een vergelijking gemaakt tussen mensen die wel en mensen die niet zijn gevaccineerd. En als jij denkt dat wel te doen is het toch prima.... De effectiviteit van een vaccinatie is nooit 100%, want er zijn altijd mensen die niet of onvoldoende op een vaccinatie reageren (zij maken dan geen of onvoldoende antistoffen aan). De gordelroosvaccinatie biedt ongeveer vijf jaar bescherming. De effectiviteit ervan neemt af naarmate men ouder wordt.
Een onderzoek onder ruim 20.000 volwassenen tussen de 50 en 59 jaar laat zien dat er in het eerste jaar na vaccinatie ongeveer 70% minder gevallen van gordelroos voorkwamen bij mensen die wel zijn gevaccineerd ten opzichte van mensen die niet zijn gevaccineerd [2]. Er is onvoldoende bewijs voor nuttig effect van antivirale behandeling bij patiënten met complicaties aan het centrale zenuwstelsel. Transmissie gaat via het sputum en vaak via de handen naar ogen en neus. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat langdurige pijnklachten na gordelroos afnam met 67% [3, 4]. Nee, een prik tegen gordelroos garandeert niet dat u helemaal geen gordelroos meer krijgt, maar het verkleint wel de kans dat u het krijgt. Bovendien zorgt een prik tegen gordelroos ervoor dat – als u toch gordelroos krijgt – de klachten minder erg zijn en de kans op langdurige klachten kleiner is. Zie ook tabel 1.

Het is nog niet duidelijk hoe lang een gordelroosvaccinatie precies beschermt tegen gordelroos, maar het biedt ongeveer vijf jaar bescherming [6]. De meest voorkomende bijwerkingen zijn lusteloosheid, gebrek aan eetlust en pijn op de injectieplaats, en vallen nauwelijks op. Dat wil zeggen dat van de groep mensen die wel zijn ingeënt er in het eerste jaar 69% minder mensen gordelroos krijgt dan van de groep mensen die niet zijn ingeënt. Na acht jaar is dat percentage afgenomen tot 4%. Tegen tropische infectieziekten kunnen reizigers die veel in de tropen komen, zich door vaccinaties beschermen. Het wordt op grote schaal gebruikt in onder meer de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Zoals bij alle vaccinaties kunnen er milde bijwerkingen worden verwacht.

Bijvoorbeeld slaperigheid, hoofdpijn en plaatselijke reacties zoals roodheid, zwelling en pijn op de plek waar is geprikt. Zeer zeldzame reacties, zoals een ernstige allergische reactie, zijn niet uit te sluiten. Voor meer informatie en een overzicht van de meldingen van vermoede bijwerkingen na een vaccinatie kunt u terecht op de website van het Bijwerkingencentrum Lareb. Het gaat bij deze meldingen om het vermoeden van de melder dat het een bijwerking zou kunnen zijn. De relatie met het vaccin staat dus niet vast. Het kan ook gaan om een lichamelijke reactie die om een andere reden plaatsvindt en die toevallig op hetzelfde moment gebeurt als de vaccinatie. Een uitgebreide beschrijving van mogelijke bijwerkingen is te vinden in de bijsluiter van het vaccin.

Het vaccin is geregistreerd voor gebruik bij personen van 50 jaar of ouder. Er zijn mensen voor wie het vaccin niet geschikt of zinvol is. Daarom is het belangrijk om dit te overleggen met uw arts. Ja, mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem, bijvoorbeeld vanwege behandeling tegen kanker of het slikken van bepaalde medicijnen, mogen niet worden ingeënt met dit vaccin. U kunt hierover overleggen met uw arts. Om vast te stellen of goede voorlichting en een hulpmiddel het aantal fouten in de dosering van vloeibare orale geneesmiddelen zouden verminderen, hebben Shawn et al. Het kan namelijk zijn dat iemand niet (meer) weet dat hij/zij waterpokken heeft gehad of dit zonder klachten heeft doorgemaakt.

Het grote merendeel (ongeveer 95%) van de Nederlandse bevolking heeft ooit waterpokken gehad. U kunt er nu al voor kiezen om gebruik te maken van deze vaccinatie. Deze dient u dan zelf te betalen. De vaccins zijn alleen op recept verkrijgbaar, via een (huis)arts, GGD of vaccinatiecentrum. Voor informatie over de prijs van de vaccinaties kunt u contact opnemen met uw apotheek of vaccinatiecentrum. Op deze website vindt u een overzicht van de geregistreerde vaccins met een link naar de bijsluiter. Overleg met uw (huis)arts of met een vaccinatiecentrum of het vaccin voor u geschikt is.

Houd er rekening mee dat wanneer een vaccin geregistreerd is, dit niet automatisch betekent dat het ook verkrijgbaar is in Nederland. Gordelroosvaccin is een zogenaamd ‘levend verzwakt vaccin’. Dit houdt in dat de natuurlijke ziekteverwekker, het virus, wordt verzwakt, waardoor het geen ziekte meer veroorzaakt, maar wel afweer opwerkt. Hierdoor ontstaat een variant van het oorspronkelijke virus. Is de infectiedruk op een bedrijf erg groot, of is de schade die veroorzaakt kan worden erg groot (bijvoorbeeld bij drachtige merries), dan wordt een enting om de twee maanden geadviseerd (drachtige merrie op de 5-7-9 maanden dracht en tevens zeker niet stallen bij jonge dieren). Hierdoor zorgen zij voor goede en langdurige bescherming. Antigenen: dit zijn verzwakte delen van het waterpokkenvirus waartegen bescherming (immuniteit) wordt opgewekt.

Hulpstoffen (bijv. adjuvantia): dit zijn stoffen die aan het vaccin worden toegevoegd om de werkzaamheid te verbeteren, de houdbaarheid te verlengen, het vaccin stabiel te houden, de toediening te vergemakkelijken, etc. Het zijn stoffen die goed zijn onderzocht en waar al jarenlang ervaring mee is. Reststoffen: dit zijn de resten van stoffen uit het productieproces van het vaccin. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er ongewenste bacteriën tijdens het productieproces groeien. Deze reststoffen worden, voordat het vaccin in gebruik wordt genomen, zoveel mogelijk verwijderd. Echter, zeer kleine hoeveelheden kunnen nog achter blijven.

Het gaat dan om hoeveelheden die geen schade kunnen veroorzaken. Referenties National Institute for Public Health and the Environment, The National Immunisation Programme in the Netherlands – Surveillance and developments in 2014-2015, T.M. Schuring-van ‘t Klooster and H.E. de Melker, Editors. 2015. Bij probleembestonden is dit uiteraard ook het geval. Clin Infect Dis, 2012.

54(7): p. 922-8. Oxman, M.N., et al., A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. N Engl J Med, 2005. 352(22): p. 2271-84. Oxman, M.N., M.J.

Levin, and G. Shingles Prevention Study, Vaccination against Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia. J Infect Dis, 2008. 197 Suppl 2: p. S228-36. Simberkoff, M.S., et al., Safety of herpes zoster vaccine in the shingles prevention study: a randomized trial. Ann Intern Med, 2010.

152(9): p. 545-54. Schmader, K.E., et al., Persistence of the efficacy of zoster vaccine in the shingles prevention study and the short-term persistence substudy. Clin Infect Dis, 2012. 55(10): p. 1320-8. Tseng, H.F., et al., Declining Effectiveness of Herpes Zoster Vaccine in Adults Aged >/=60 Years.

J Infect Dis, 2016.